Publications and presentations

Zie ook de blogs op Media, Onderwijs & Innovatie voor actuele artikelen en Diigo voor nieuwste ontwikkelingen

Fisser, P., Heitink, M. & Strijker, A. (2020). Authentic integration of Digital Literacy in education: development of a new curriculum and assessment tool. In . Gary H. Marks & . Denise Schmidt-Crawford (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1037-1047). Online: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved April 14, 2020 from https://www.learntechlib.org/primary/p/215886/.


Fisser, P., & Strijker, A. (2019). Digital Literacy as Part of a New Curriculum for the Netherlands. In M. Yildiz (Ed.) Handbook of Research on Media Literacy Research and Applications Across Disciplines. (pp. 193-203. Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-9261-7

Strijker, A., & Fisser, P. (2019). A new curriculum for theNetherlands including Computational Thinking. In J. Theo Bastiaens (Ed.), Proceedings of EdMedia + Innovate Learning (pp. 515-520). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved October 17, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/210253/.

Fisser, P., & Strijker, A. (2019). A future-proof curriculum with Digital Literacy. In J. Theo Bastiaens (Ed.), Proceedings of EdMedia + Innovate Learning (pp. 499-504). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved October 17, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/210252/.

Strijker A (2019-05-17). Computationeel denken VLEVA, Brussel.

Strijker A (2019-02-12). Expertmeeting (v)mbo. Tech Your Future. Zwolle.

Strijker A, (2019-01-24). Digitale geletterdheid in het curriculum van VMBO. NOT, Utrecht 

Strijker, A. (2018-09-19). Problemen oplosser met de computer, wat moet je weten en hoe doe je dat. Verdiepingssessie digitale geletterdheid. SLO, Utrecht.

Webb, M.E., Prasse, D., Phillips, M., Djordje M. Kadijevich, D. M, Angeli, C. Strijker, A., Amélia Carvalho, A., Andresen, B.B., Dobozy, E., Laugesen, H. (2018). Challenges for IT-Enabled Formative Assessment of Complex 21st Century Skills. in Tech Know Learn (2018). https://doi.org/10.1007/s10758-018-9379-7

Voogt, J., Eickelmann, B., Labusch, A., Yadav, A., Leftwich, A., Strijker, A., Rich, K., Good, J. & Sands, P. (2018). Learning and Teaching Computational Thinking – Challenges for Teacher Education. In E. Langran & J. Borup (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 57-60). Washington, D.C., United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved November 24, 2020 from https://www.learntechlib.org/primary/p/182502/.

Voogt, J., Lai, K.W., Knezek, G., Christensen, R., Forkosh Baruch, A., Grinshkun, V., Grigoryev, S., Shonfeld, M., Smits, A., Henrikson, D., Henderson, M., Uvarov, A., Philips, M., Webb, M., Niederhauser, D., Mishra, P., Leahy, M., Butler, D. & Strijker, A. (2018). Part 1: Rethinking Learning in the Digital Age – Implications for Teacher Education. In E. Langran & J. Borup (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1075-1079). Washington, D.C., United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved November 24, 2020 from https://www.learntechlib.org/primary/p/182658/.

Strijker, A., De Vries, H., Heijnen, M., & Mohaupt, L. (2018) Proeftuin linked data rekenen PO. SLO, Enschede.

Strijker A (2017-05-11) Workshop digitale geletterdheid voor de Inspiratiedag voor decanen. Decanendag Workshop Terra college: Bunne.

Strijker A (2017-04-19) Digitale geletterdheid in het onderwijs. Jonkmanlezing: Meppel.

Strijker A (2017-04-13) Webinar Digitale geletterdheid in het onderwijs. SBL Hilversum.

Strijker, A., & Fisser, P. (2017) Designing Learning Trajectories for Computational Thinking. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2017 (Mar 8, 2017)

Strijker, A. (2017-02-18) Digitale geletterdheid in het onderwijs. NOT, Utrecht.

Strijker, A. & Pijpers, R. (2016-11-09) Digitale geletterdheid binnenste buiten. Onderwijsdagen, Rotterdam.

Strijker, A. (2017). Digitale geletterdheid in het onderwijs en de impact van Linked Data. In Linked Data in Nederland, Van pliot tot platform. pp46-48. PlatformLinkedData.nl.

Strijker, A. (2016-06-21). Computational thinking als onderdeel van Digitale geletterdheid in het onderwijs. Kenniskring PoBiblio, Hoofddorp.

Gelderlander (2016). Programmeren voor kleuters: aan de slag met algoritmen. http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/programmeren-voor-kleuters-aan-de-slag-met-algoritmen-1.6014199

Strijker, A., Grievink, B. & Zocca, M. (2016-10-13). 21e eeuwse vaardigheden in wetenschap en technologie. Stand van zaken en toekomstige mogelijkheden. Inspiratiedag Techniekpact, Utrecht.

Strijker, A. (2016-05-25) Minisymposium Computational Thinking. PO-Raad: Utrecht.

Kennisnet (2016) Ict-basisvaardigheden – 'Als je techniek snapt, maak je bewustere keuzes'. https://www.kennisnet.nl/artikel/ict-basisvaardigheden-als-je-techniek-snapt-maak-je-bewustere-keuzes/ Eggink, M. 2016-03-16.

AD (2016) Programmeren voor kleuters: aan de slag met algoritmen. http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4301026/2016/05/14/Programmeren-voor-kleuters-aan-de-slag-met-algoritmen.dhtml

Zuiderman, D. (2016) Podcast #21 Allard Strijker en Remco Pijpers: 21e eeuwse vaardigheden. http://donzuiderman.blogspot.nl/2016/03/podcast-21-allard-strijker-en-remco.html

Voogt, J., McKenney, S., Trimbos, B., Fasoglio, D., Fisser, P.H.G., Strijker, A. (2016) TPACK in language teaching: Implications for teacher education Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2016 (Mar 21, 2016) pp. 3116–3120

Voogt, J., McKenney, S., Trimbos, B., Fasoglio, D., Fisser, P.H.G., Strijker, A. (2016) TPACK in language teaching: Implications for teacher education Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2016 (Mar 21, 2016) pp. 3121–3125

Strijker, A. (2015-03-10). Dutch Digital Curriculum Framework and Personalized Learning. Edrene, Utrecht.

Fisser, P.H.G. & Strijker, A. (2014) Using ICT for personalized and adaptive learning, the case of Linked Data. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014 (Mar 17, 2014) pp. 1243–1247.

Strijker, A. (2014-04-17) SLO en Linked data. Presentatie op Pilod bijeenkomst. Enschede.

Fisser, P., Molenaar, J., Muller, A., De Vries, H. Nijstad, H., Strijker, A., Meijs, L., Van Dulm, P., Köhler, H., Klykens, K. (2014) Proeftuin Linked Data - Maatwerk in de bovenbouw eindrapportage. Enschede.

Fisser, P., Molenaar, J., Muller, A., De Vries, H. Nijstad, H., Strijker, A., Meijs, L., Van Dulm, P., Köhler, H., Klykens, K. (2014) Proeftuin Linked Data: Maatwerk in de bovenbouw. Tussenrapportage. Enschede.

Strijker, A., Van der Arend, J., Klykens,K., Van Vuuren, J. (2013) OBK tooling voor leerplanontwikkelaars. Onderdeel van PLD3 werkpakket 8: verduurzaming van OBK en ondersteuning. Zoetermeer.

Strijker, A. (2012-12-11) Requirements for adaptive learning environments. Presentatie op Edrene 9th strategic seminar, Den Haag.

Van der Arend, J., Krukkert, D., Strijker, A., Nijstad, H., Verhoef, L. (2012) Richtlijnen voor het ontwikkelen, aanleveren en toetsen van begrippen voor het OnderwijsBegrippenKader. Rapport voor Edustandaard, Zoetermeer.

Strijker, A. (2012-05-08) Curriculum as backbone for the selection of learning materials. Presentatie op Edrene 8th strategic seminar, Lissabon Portugal.

Krukkert, D., Strijker, A. (2011) Vocabulaires op basis van een begrippenkader. ECK2, Zoetermeer.

Roes, J., Van der Arend, J.& Strijker, A. (2011) Beheer van begrippenkader en vocabulaires. ECK2, Zoetermeer.

Strijker, A. (2011-09-23) Consistentie, knelpunten en oplossingsrichtingen vocabulaires. ECK2, Zoetermeer.

Strijker, A. (2011-11-17) Arrangeren met Leerlijnen. Presentatie voor workshop op CLU Leermiddelendagen, Utrecht.

Strijker, A. (2011-10-27). Building a semantic vocabulary for educational repositories. Presentatie op Edrene 7th strategic seminar, Poitiers Frankrijk.

Strijker, A. & Corbalan, G. (2011). Zoeken en arrangeren met leerlijnen. SLO, Enschede.

Strijker, A. (2011-05-18). Curriculum alignment and consistency - Building curriculum based vocabularies and learning trajectories. Presentatie op Edrene 6th strategic seminar, Den Haag.

Strijker, A. & Corbalan, G. (2011-06-08). Verkennend onderzoek naar het arrangeren met leerlijnen. Presentatie op de Onderwijs Research Dagen 2011, Maastricht.

Strijker, A. (2010-11-25). Leerlijnen in de praktijk. Seminar Leerlijnen Kennisnet, Utrecht.

Strijker, A. (2010-10-06). Learning Trajectories and repositories. EdReNe, 5th strategic seminar, Copenhagen, Denmark.

Strijker, A. (2010). Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk. SLO, Enschede.

Strijker, A. (2009). Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk. Presentatie voor stuurgroep "Programma stimulering digitaal leermateriaal". Zoetermeer.

Strijker, A. & van Luik, B. (2009). Handleiding voor Workshop - Surfgroepen inrichten voor projecten. SURF. Utrecht.

Strijker, A. & van Luik, B. (2009). Presentatie voor Workshop - Surfgroepen inrichten voor projecten. SURF. Utrecht.

Strijker, A. (2009). Handleiding voor Workshop - Surfgroepen inrichten voor onderwijs. SURF. Utrecht.

Strijker, A. (2009). Presentatie voor Workshop - Surfgroepen inrichten voor onderwijs. SURF. Utrecht.

Strijker, A. (2009) Learning Objects in Context. pp. 1–172 Eds. Duval, E., Ternier, S., Van Assche, F.

McKenney, S., Nieveen, N., & Strijker, A. (2008). International Handbook of Information technology in Primary and Secondary Education. In J. Voogt & G. Knezek (Eds.), International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Berlin: Springer Verlag. ISBN 978-0-387-73314-2

Strijker, A., & Collis, B. A. (2007). Strategies for the reuse of learning objects: Context dimensions. International Journal on E-Learning, 5(1), 89-94. ISSN 1537-2456. 

Fisser, P., Wetterling, J. & Strijker, A. (2008). Ubiquitous learning: Leren en werken in een slimme omgeving. In P.W.J. Schramade (Ed.), Handboek Effectief Opleiden (pp. 157-184). 's Gravenhage: Reed.

Strijker, A. and Collis, B. (2007). The Influence of Context on the Future of Learning Objects. In Koohang, A. & Harman, K. (Eds.), Learning Objects: Theory, Praxis, Issues, and Trends (pp. 83-112). Santa Rosa, California: Informing Science Press.

Strijker, A., Scheurink, P. (2007-11-15). De persoonlijke leer- leef- en werkomgeving voor de toekomst. Surf onderwijsdagen, Utrecht. 

Strijker, A., & Fisser, P. (2006). Implementing Portals in Higher Education, theory and practice. In: A. Tatnall (Ed.) The Encyclopaedia of Portal Technology and Applications. Hershey (PA): Idea Group Publishing.

Strijker, A. (2006-12-14). Hergebruik van leermaterialen Waarom we het wel doen, maar toch niet willen. Presentation for Impuls Centrum voor onderwijsvernieuwing, Belgie. Invited Speaker. (Video)

Fisser, P.H.G., Strijker, A., Wetterling, J. & Pannekeet, K. (2006). Ubiquitous Learning: Leren in een intelligente omgeving. Rapport in opdracht van de Digitale Universiteit. Utrecht.

Strijker, a. (2006-12-1). Educational Models Within The Leonardo S(t)imulation Project. Presentatie voor stuurgroep Leonardo.

Voogt, J., Zocca, M., Fisser, P., & Strijker, A. (2006). Verkenning van de mogelijkheden van ICT voor leerplanontwikkeling en kennismanagement. Enschede: SLO. 

Strijker, A. (2006). Het maken van leerobjecten binnen de Digitale Universiteit. Rapport voor de Digitale Universiteit, Utrecht

Strijker, A. (2006). Sjablonen voor het werken met leerobjecten in Learn Exact. Rapport voor de Digitale Universiteit, Utrecht

Strijker, A. (2006-02-17). Metadata voor de Digitale Universiteit. Presentatie voor de Digitale Universiteit, Utrecht

Strijker, A. (2005-12-06). Piloting SAKAI in a Master course - Does it really work? . Presentation for 6th SAKAI conference with OSP. Atlanta Georgia, US.

Strijker, A., & Collis, B. A. (2005). Advanced technology for the reuse of learning objects in a course-management system. International Journal on Advanced Technologies for Learning (ATL), 2(1), 35-41. ISSN: 1710-2251

Strijker, A. (2005, Oct 12-13). Scaling Up E-Learning: Transforming Learning, Transforming . Invited speaker for the Third Annual E-Learning Symposium, Defence Academy/DCMT, Shrivenham, United Kingdom.

Giesberts, W., Brand-Gruwel, S., & Strijker, A. (2005). Content ontwikkeling binnen de Digitale Universiteit. Rapport voor de Digitale Universiteit, Utrecht, Nederland.

Fisser, P., Wetterling, J, & Strijker, A. (2005). Ubiquitous learning: altijd, overal en op maat. Artikel op de e-learning themasite van Stichting SURF.

Wetterling, J., Fisser, P., & Strijker, A. (2005). Ubiquitous Computing: What Is In It For Learning? Paper accepted for presentation at E-Learn 2005, the World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education, October 24-28, 2005, Vancouver, BC Canada.

Strijker, A. (2005, June 27). Ontwikkelen van en Werken met Leer Objecten. Workshop voor Thales Training en development. Universiteit Twente.

Strijker, A. & Koopal, W. (2005). Portals: de nieuwe ELO’s? e-Learning Research Reeks 5. (63p.). Stichting SURF, Utrecht, Nederland. ISBN 90-74256-88-0.

Strijker, A. (2005, april 2). Hergebruik van cursusmateriaal: ervaringen in verschillende organisaties. Het 6e Nationale E-Learning Congres. Eindhoven, Nederland. Invited speaker.

Strijker, A. & Collis, B. (2005, March 4). Strategies for Reuse of Learning Objects. Presentation for ProLearn. University of Leuven. Belgium.

Strijker, A. & Collis, B. (2005). Strategies for Reuse of Learning Objects. Workshop for ProLearn. University of Leuven. Belgium.

Benneker, F., Delchot, B., Ham, R., Pannenkeet, K., Schoonenboom, J., & Strijker, A., (2004). Werken met metadata in DU-projecten: Deel 1 handleiding. [Working with metadata in DU projects: Part 1 manual]. Stichting Digitale Universiteit: Utrecht.

Collis, B. and Strijker, A. (2004). Technology and Human Issues in Reusing Learning Objects. Journal of Interactive Media in Education, 2004 (4). Special Issue on the Educational Semantic Web. ISSN:1365-893X. [pdf]

Strijker, A. (2004). Reuse of Learning Objects in Context: Technical and Human Aspects. PhD dissertation, Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente, Enschede, Netherlands. ISBN 90-365-2090-9

Strijker, A. (2004, October 27). LLD Lunch and Learn session reuse. Presentation for SLC members, Shell Learning Centre, Noordwijkerhout, Netherlands. Invited speaker.

Strijker, A. (2004, Oktober 14). Kennismanagement en leren bij Shell EP. Presentatie voor het KIVI jaarcongres, Universiteit Twente, Enschede, Nederland. Invited speaker.

Collis, B., & Strijker, A. (2003). Re-usable learning objects in context. International Journal on E-Learning, 2(4), 5-16. ISSN 1537-2456.

Strijker, A. (2003-03-12). Standards for Re-use in Practice for Distributed Learning. Presentation for Saab Training Systems Science Council’s Seminar: Pedagogical Perspectives on Network Centric Warfare, IT-University of Gothenburg, Sweden. Invited speaker.

Strijker, A. (2003-11-11). Share and reuse learning objects and knowledge. Presentation on the Shell Learning Conference, Noordwijkerhout. Invited speaker.

Strijker, A., Masseling, I. & Collis, B. (2003). Re-Usable Learning Objects: The Human Factor. Paper submission. ITHET03.

Collis, B. & Strijker, A. (2002). Re-usable learning objects in context. International Journal on E-Learning, (submitted for publication). ISSN 1537-2456.

Collis, B. & Strijker, A. (2002). New Pedagogies and Re-Usable Learning Objects: Toward a Different Role for an LMS. In P. Barker & S. Rebelsky (Eds.) Proceedings of EdMedia 2002 (June 24-29, 2002, Denver, CO, USA), NorfolkVA, USA: AACE, 334-339 (ISBN 1-880094-45-2).

Oliver, R., Harper, B., Reeves, T., Strijker, A. & Vd Westhuizen, D. (2002). Learning management Systems: One Size Fits All? In P. Barker & S. Rebelsky (Eds.) Proceedings of EdMedia 2002 (June 24-29, 2002, Denver, CO, USA), NorfolkVA, USA: AACE, 1498-1499 (ISBN 1-880094-45-2).

Strijker, A. (2002). ADL Lessons Learned. Report for TNO Physics and Electronics Laboratory, Project: ADL Concepten, Universiteit Twente, Enschede, NL. (13 pp.).

Strijker, A. (2002, September 2). Reuse of Learning material for SOU and standardization. Presentation at the Shell Learning Centre, Noordwijkerhout, NL. Invited speaker.

Strijker, A. (2002, September 4). Standards for Reuse. Presentation at the Shell Learning Centre, Rijswijk, NL. Invited speaker.

Strijker, A. (2002, September 6). Teletop and New Pedagogies for E-Learning. Demonstration at ICT Kenniscongres, Nederlands Congres Centrum, Den Haag. Invited speaker.

Strijker, A. (2002, September 11). Learning Content Management Systems For Web-supported learning: Experiences With Reuse and User-support Tools. Presentation at ALT-C 2002, University of Sunderland.

Veerman, A.L., Veldhuis, G.J., Jacobs, L.R.M.A., & Strijker, A. (2002). Toekomstige ontwikkelingen: een SCORM compliant IMAT systeem. TNO-report, TM-02-A028, TNO Human Factors, Soesterberg, NL. (45 pp.).

Strijker, A. (2001). Hergebruik en metadata in de praktijk. Presentatie: "Samenhang en Samenwerking: digitale synergie tussen bibliotheek, onderwijs en wetenschap", Surf Educatief, Vianen, NL. Invited speaker.

Strijker, A. (2001). Using metadata for re-using material and providing user support tools. In J. Bourdeau & R. Heller (Eds.), Proceedings, ED-MEDIA 2001: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Vol. 2 (pp. 1718-1719). Charlottesville, VA: AACE

Collis, B., Strijker, A. (2001). New Pedagogics and Re-Useable Learning Objects: Toward a New Economy in Education. Journal of Educational Technology Systems, 30(2).

Strijker, A. (2001). TeleTOP & hergebruik: Standaarden, SCORM en uitwisseling van materiaal. Rapport in het kader van TeleTOP Alpha Beta, werkpakket T6, No. 01-14, Universiteit Twente, Enschede, NL. (25 pp.).

Strijker, A. (2001). Standards & Metadata: Base document. Report for Shell Learning Productivity Spiral Project, University of Twente, Enschede, NL. (11 pp.).

Strijker, A. (2001). SCORM implementation for reuse within Shell courses. Report for Shell Learning Productivity Spiral Project, Universiteit Twente, Enschede, NL. (4 pp.).

Boot, E.W. & Strijker, A. (2001). The Aviation Technical Training Package program; lessons learned, distributed learning and standardisation. TNO-report, TM-01-A037, TNO Human Factors, Soesterberg, NL. (35 pp.).

Strijker, A. (2001). Standards for Reuse of Learning Material Within Shell Open University. Presentatie: De toekomst in praktijk TOPOS, Universiteit Twente, Enschede, NL. Invited speaker.

Strijker, A. (2001). Generic re-usability situations for Web-supported learning: Metadata requirements and user-support tools. Faculty of Educational Science and Technology, University of Twente, (Collis, B. A., Enschede, NL)

Collis, B., & Strijker, A. (2001, January 10). Coupling institutional knowledge and learning. Presentation at the Colloquium on Lifelong Learning, Faculty TO, University of Twente, Enschede.

Strijker, A. (2001). Evaluatieopzet van deelproject Metadata. Rapport in het kader van TeleTOP Alpha Beta, werkpakket T6, No. 01-14, Universiteit Twente, Enschede, NL. (7 pp.). 

Strijker, A. (2000), Quality of Metadata, Presentation to the projectmembers of ETB (European Treasure Browser), (http://www.en.eun.org/etb/resources-etb.html), Stockholm, Sweden. Project related to Kennisnet (http://www.kennisnet.nl)

Berg van den, E., Blijleven, P. & Strijker, A. (2000). Een Teleleerplatform voor de 21e Carmelschool: Een advies uitgevoerd voor de projectgroep "21e Carmelschool". Enschede: Universieit Twente, Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde.

Strijker, A. (2000). Re-usability problems in large-scale content management of database driven Web based environments. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Vol. 2000, Issue. 1, 2000, pp. 1753-1754.

Peters, O. & Strijker, A. (2000, June 26). The Use of Streaming Video in Educational WWW Sites. Workshop Edmedia Montreal, Canada.

Strijker, A. (1999, 15 July). Templates for TeleTOP® and wireless Ericsson WAP. Presentation for Ericsson. University of Twente. Enschede. Invited speaker.

Fisser, P., De Boer, W.F., Peters, O., Verheij, G. J., Strijker, A., & Collis, B.(1998). Implementing telelearning: Decision support for instructors, the TeleTOP Project. In S. Banks, C. Graebner, & D. McConnell, (Eds.), Networked lifelong learning: Innovative approaches to education and training through the Internet,, (pp. 2.10-2.14). Sheffield, UK: University of Sheffield. ISBN 1-899 323051

Strijker, A. (1997). De instrumenteel technische ondersteuning van teleleren door toepassing van Internet hulpmiddelen. Enschede, Universiteit Twente: Doctoraalverslag.

Beek, B., Boot, B., Strijker, A., & Tankink, T. (1996). Ontwikkeling van de "Cursus Thermische Naverbrander". Opdracht voor de cursus OKT4. Faculteit TO, Universiteit Twente.

Beek, B., Tankink, T., Strijker, A., & Boot, B. (1996). De effecten van strategieën voor activatie van voorkennis bij het leren diagnostiseren van medische concepten. Onderzoeksopdracht. Faculteit TO, Universiteit Twente.
ć
Allard Strijker,
27 jan 2020 03:36
ć
Allard Strijker,
30 mei 2018 23:13
Ċ
Allard Strijker,
2 mrt 2010 14:38
Comments