Proefschrift

Het proefschrift is bedoeld voor beleidsmakers, collectiehouders en docenten die leermiddelen willen ontwikkelen, beschikbaar stellen en hergebruiken. Het proefschrift beschrijft de technische en menselijke aspecten die te maken hebben met hergebruik van leermateriaal en de invoering van standaarden voor leertechnologie. Hiervoor is het onderzoek uitgevoerd in verschillende organisaties zoals de universiteit, commerciële instellingen en defensie. Leerobjecten zijn gedefinieerd als digitale eenheden, die beschikbaar zijn voor gebruik en hergebruik in verschillen onderwijssituaties. Menselijke aspecten hebben te maken met motivatie voor hergebruik, organisatorische belangen en de gebruikte onderwijs benaderingen. Technische aspecten voor hergebruik omvatten de ontwikkeling van leerobjecten, databases, database functionaliteiten en de technologie om leerobjecten uit te wisselen. Het onderzoek identificeert verschillende dimensies die gerelateerd zijn aan standaarden voor leertechnologie voor hergebruik zoals de cultuur binnen een organisatie, motivatie voor hergebruik, werkprocessen en hoe leerobjecten zijn opgeslagen. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat hergebruik en uitwisseling van leermateriaal misschien niet wereldwijd zal plaatsvinden maar dat hergebruik van leermateriaal veel meer lokaal zal gebeuren binnen afdelingen of zelfs hergebruiken van zelf ontwikkeld materiaal. Het gebruik van standaarden voor hergebruik van leermateriaal hebben waarschijnlijk niet direct de verwachte impact op adaptief leren en cursus ontwikkeling die gebaseerd is op leerobjecten die uit een grote database komen. Het ontwikkelen van nieuwe specificaties zou gericht moeten worden op de ondersteuning van meer individuele strategieën voor hergebruik.
 
Het proefschrift is te vinden op http://dissertation.allardstrijker.nl
Comments