Dissertation

Strijker, A. (2004). Reuse of Learning Objects in Context: Technical and Human Aspects. PhD dissertation, Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente, Enschede, Netherlands. ISBN 90-365-2090-9

Dissertation Summary

The dissertation is intended for those in education management and consultancy, course design and development involved in the reuse of digital educational material. The book describes issues related to the reuse of learning objects and the implementation of learning technology standards for reuse of these learning objects in different contexts (university, commercial, and military) and the human and technical aspects involved. Learning objects are defined as digital entities, available for use or reuse in different learning settings. These objects themselves may or may not have been originally created as learning objects; it is their use for learning purposes that makes them learning objects. Human aspects relate to motivation for reuse, organizational incentives, and applied learning scenarios. Technical aspects related to reuse of learning objects include the development of objects, repositories, services of repositories, and technology to exchange learning objects. The research identified dimensions related to use of learning technology standards for reuse such as organizational cultures, learning scenarios, incentives for reuse, work processes, and how learning objects are stored. The results of the research show that reuse in practice may not so much be focused on a wide exchange of all available material but rather on local level sharing within departments and even primarily on the reuse of one’s own course material. The use of specifications for learning technology may not have the expected impact on adaptive learning and building courses based on learning objects from large repositories as expected by many. Instead, new developments for specifications may focus on support for more-personal reuse strategies.

Samenvatting proefschrift

Het proefschrift is bedoeld voor diegenen die betrokken zijn bij onderwijskundig management en advies, cursusontwerp en cursusontwikkeling en hergebruik van digitaal cursus materiaal. Het boek beschrijft de problemen voor technische en menselijke aspecten die te maken hebben met hergebruik van leermateriaal en de invoering van standaarden voor leertechnologie in verschillende organisaties zoals de universiteit, commerciële instellingen en defensie. Leerobjecten zijn gedefinieerd als digitale eenheden, die beschikbaar zijn voor gebruik en hergebruik in verschillen onderwijssituaties. Menselijke aspecten hebben te maken met motivatie voor hergebruik, organisatorische belangen en de gebruikte onderwijs benaderingen.  Technische aspecten voor hergebruik omvatten de ontwikkeling van leerobjecten, databases, database functionaliteiten en de technologie om leerobjecten uit te wisselen. Het onderzoek identificeert verschillende dimensies die gerelateerd zijn aan standaarden voor leertechnologie voor hergebruik zoals de cultuur binnen een organisatie, motivatie voor hergebruik, werkprocessen en hoe leerobjecten zijn opgeslagen. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat hergebruik en uitwisseling van leermateriaal misschien niet wereldwijd zal plaatsvinden maar dat hergebruik van leermateriaal veel meer lokaal zal gebeuren binnen afdelingen of zelfs hergebruiken van zelf ontwikkeld materiaal. Het gebruik van standaarden voor hergebruik van leermateriaal hebben waarschijnlijk niet direct de verwachte impact op adaptief leren en cursus ontwikkeling die gebaseerd is op leerobjecten die uit een grote database komen. Het ontwikkelen van nieuwe specificaties zou gericht moeten worden op de ondersteuning van meer individuele strategieën voor hergebruik.