Courses and workshops

SURFNET - Expert Workshop SURFgroepen (2009)

De workshop "Expert Workshop SURFgroepen" richt zich op deelnemers zoals ICTO, docenten en studenten uit het hoger onderwijs. Op basis van vragen van deelnemers wordt advies gegeven aan de hand van voorbeelden op basis van SURFgroepen.

SURFNET - Workshop 'Inrichten van SURFgroepen voor het onderwijs' (2008-2009)

De workshop 'Inrichten van SURFgroepen voor het onderwijs' richt zich op deelnemers zoals ICTO, docenten en studenten uit het hoger onderwijs.

De workshop heeft als doel om een leeromgeving in te richten die verschillende onderwijsbenaderingen kan ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan taakgericht, probleemgebaseerd, projectgebaseerd, samenwerkend leren, competentiegebaseerd leren of communities of practice. De workshop zal met name ingaan op de ondersteuning van de algemene functies in de genoemde onderwijsbenaderingen zoals communicatie, organisatie, informatie, het aanbieden van leermiddelen en samenwerking. Op basis van een casus wordt er aan de hand van voorbeelden, uitleg en opdrachten een leeromgeving ingericht op basis van SURFgroepen.

SURFNET - Workshop 'Inrichten van SURFgroepen voor projecten' (2008-2009)

De workshop "Inrichten van SURFgroepen voor het projecten' richt zich op deelnemers zoals projectmanagers en projectleden en heeft als doel om een projectomgeving in te richten die verschillende projecten kan ondersteunen.

De nadruk van de projectomgeving ligt op planning, organisatie, samenwerking, kennisdeling en het begeleiden van het proces om (deel)producten op te leveren. Hierbij kan het gaan om onderzoeksprojecten waarbij een set van rapporten moet worden geschreven, maar ook om projecten waarbij producten moeten worden opgeleverd die verschillende stadia van vooronderzoek, ontwerp, realisatie, implementatie en revisie kennen. Naast de inhoudelijke kant van het project zal er ook ingegaan worden op facetten van projectmanagement en de mogelijkheden voor ondersteuning. Op basis van een uitgewerkt voorbeeld zal een projectomgeving worden ingericht.

Thales - Workshop 'Ontwikkelen van en Werken met Leerobjecten' (2005)

De workshop 'Ontwikkelen van en Werken met Leerobjecten' is ontworpen voor Thales Training and Development om inzicht te geven in de mogelijkheden van het gebruik van leerobjecten. Binnen de workshop wordt aandacht besteed aan het belang van metadata, de relatie met leerobjecten en de wijze waarop cursusmateriaal kan worden voorzien van metadata. Ook wordt er ingegaan op nationale en internationale ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van standaarden voor metadata. Tijdens de workshop zullen ook praktische voorbeelden worden getoond hoe metadata gebruikt kan worden binnen Learning Content Management Systemen. De workshop geeft ook aanwijzingen hoe het ontwikkelingsproces van cursusmateriaal kan worden ingericht op het gebruik van metadata.

Voor de workshop wordt er als voorbeeld gebruik gemaakt van de (opensource) software applicatie Reload . Deze applicatie sluit naadloos aan op software applicaties zoals Learn Exact en Course Management systemen die standaarden voor onderwijstechnologie ondersteunen zoals IMS packaging en SCORM. Het gebruik van Learn Exact kan desgewenst deel uitmaken van de workshop. 

Digitale Universiteit - Workshop 'Ontwikkelen van en werken met leerobjecten' (2005)

Hoe kunnen leerobjecten worden ontwikkeld en hoe kunnen ze worden gebruikt binnen een organisatie? Het ontwikkelen van sjablonen voor leerobjecten maakt een belangrijk deel uit van de workshop. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het metadateren van leerobjecten. Voor de workshop wordt er gebruik gemaakt van de (opensource) software applicaties eXe  en Reload. Deze applicaties sluiten naadloos aan op Learning Content Management Systement zoals Learn Exact en Course Management Systemen zoals TeleTOP, Blackboard, en N@tschool  die standaarden voor onderwijstechnologie ondersteunen zoals IMS packaging en SCORM.

Digitale Universiteit - Workshop 'Werken met metadata' (2005)

Binnen deze workshop wordt aandacht besteed aan het belang van metadata, de relatie met leerobjecten en de wijze waarop cursusmateriaal kan worden voorzien van metadata. Ook wordt er ingegaan op nationale en internationale ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van standaarden voor metadata. Tijdens de workshop worden praktische voorbeelden gegeven hoe metadata gebruikt kan worden in Learning Content Management Systemen. De workshop geeft ook aanwijzingen hoe het ontwikkelingsproces van cursusmateriaal kan worden ingericht op het gebruik van metadata.  

ProLearn - Workshop 'Strategies for reuse of learning objects' (2004)

Based on research in ten projects in a university, corporate learning, and military context a set of dimensions is ound that can help decision makers to develop strategies for reuse (Strijker, 2004). The Workshop shows how these dimensions and their relation with human and technical aspects can be used in a reuse strategy. The dimensions can be used as a starting point to identify various aspects of reuse but also to predict if a strategy for reuse can be successful in a certain organization. The following five different dimensions are identified: Cultures within the context, Learning scenarios, Incentives for reuse, Work processes, and How learning objects are stored. The context for each dimension can be more System oriented or Personal oriented depending on the situation.

197021 Curriculum, Instructie en Media: Praktijkoriëntatie (2006-2007)

Vak in het 2e jaar van de Bachelor van de studie Educational Design, Management and Media (EDMM).

In dit vak wordt theoretische kennis gekoppeld aan praktijkervaring. De deelnemers werken in drietallen. Elk drietal vormt een multidisciplinair team dat bestaat uit een curriculum-, een instructie- en een media-expert. Aan de hand van een praktische vraag of probleem adviseren de teams professionals uit de onderwijspraktijk. Verschillende aspecten van dit probleem worden bestudeerd aan de hand van de competentiegerichte curriculum-in-ontwikkeling bij de Hogeschool Edith Stein. Elk team formuleert voor één van deze aspecten een inhoudelijk advies; het eindproduct is een adviesrapport en een toelichting daarop in de vorm van een presentatie. Bij de totstandkoming van dit advies worden theoretische inzichten gecombineerd met praktijkinformatie. Centrale vragen zijn onder andere: hoe kunnen theoretische inzichten bijdragen aan het oplossen van het probleem, welke informatie is daarnaast nog nodig en hoe lossen professionals dit soort problemen in de praktijk op? Om deze vragen te beantwoorden bestuderen de deelnemers een gegeven basisset aan informatie, zoeken zelf naar aanvullende literatuur, raadplegen experts en bekijken "best practices".

193050 Pedagogies for flexible learning supported by technology (2005-2006, 2006-2007)

Elective course for the Master Track Technology Applications in Education and Training (TAET), Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente.

The use of technologies such as Course Management Systems (CMSs) in higher education and technologies for e-learning and blended learning in corporate contexts is rapidly emerging. Technologies such as CMSs offer a large potential for increased flexibility and new, more-active, pedagogies. Different scenarios for more-flexible learning will be identified, along with characteristic pedagogical approaches and ways of using technology. Institutions and instructors are adopting the use of new technologies within a change scenario, but do not always have a clear focus on the learning goals, new learning possibilities, and types of support that instructors will need. In the course these matters will be discussed and in activities with real cases, different options for new pedagogies for different scenarios for flexible learning will be explored. Special attention to support for instructors will be given in order to increase flexibility and enable new pedagogies within different learning scenarios.

195043 Internet Technologies for Workplace Learning (2005-2006, 2006-2007)

Landscape course for the Master Track Human Resource Development (HRD), Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente.

Nowadays many Internet technologies are used in education and training. Employees use e-mail for communication, work together and share files via collaborative work-spaces, search for information on the WWW, participate in e-learning via electronic learning environments, or may be part of an online community of learning. Internet technologies open new, and more flexible possibilities of (lifelong) learning. Time and space of work and learning become less important as people work at their place and time of choice, and need less travel to participate in learning events. Learning can occur in the workplace, as well as from home, and can be provided just at the place and time where it is needed.

A general term for these developments in learning is e-learning. In this course e-learning is defined as: learning and training with the help of Internet technologies. For organisations e-learning means making changes. Companies need to think about how to how to develop a strategy and a business case for e-learning, how to select the most appropriate solution for e-learning, and how to implement this solution.

This course involves thinking about, and making these changes, with the goal to influence decision making in organisations. All of this to use the opportunities new technologies are providing for learning in, and around to the workplace.

193055 Advanced Learning Tools (2005-2006)

Elective course for the Master Track Technology Applications in Education and Training (TAET), Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente.

Computer-based learning has evolved from tutoring via computer-based training (CBT) towards WWW-based Course Management Systems. In parallel to this trend cognitive learning tools and virtual reality have emerged. Its main focus is eliciting a more active learning attitude and supporting the learners’ visual imagination, acoustic feedback and haptic experiences. Its applications can be found both in regular-, industrial- and medical training. This course aims at exploring and analyzing typical needs for cognitive support- and available learning tools. It should serve certain learning scenarios. In this course you will choose a spatial topic and design and implement a 3D model that can be embedded in a course management system. The final criterion is to demonstrate that the 3D model can seamlessly be integrated in a current course management system. It should enhance the possibility for more diverse learning scenarios. Both the technical interoperability and the versatile didactic embedding of learning tools in courses will be covered and assessed.

193043 Complex systems for Learning and Knowledge Management (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007)

Landscape course for the Master Track Technology Applications in Education and Training (TAET), Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente.

During this course, students will become acquainted with major characteristics of major categories of complex technical systems used for learning-related purposes and with major examples of such systems nationally and internationally. The categories of complex systems that will be examined in the course will vary over time; initially these categories and their example cases will be (a) database-driven, WWW-based course-management systems (CMSs) including the TeleTOP system; (b) groupware products and knowledge-management systems (KMSs); and (c) Learning Content Management Systems (LCMSs) for sharing and exchanging knowledge and learning material. The systems are closely related because CMSs are used to provide course material, KMSs are used to share and exchange knowledge between employees or among professionals within a discipline, and LCMSs are used to exchange knowledge, learning material, and material from publishers. This is a course in the Landscape stream of the TAET variant which can be selected by students in both the TAET and HRD variants. It differs from other TAET-Core or Landscape courses in that the focus is primarily on the technical systems and their functionalities, for persons who will be expected to have technical insights within their institutions.

193703 Complex Systems (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007)

Core course for the Bachelor Educational Design Media and Management (EDMM), Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente.

This course demonstrates the translation of theory into practice: theory relating to the design, development, (formative) evaluation, and implementation (use in practice) of complex computer-based systems in support of learning-related activities, and practice relating to cases of complex systems that have been successfully designed and developed with the involvement of members of the staff of TO and are being used in practical situations. Students will have the opportunity to hear from the designers and developers themselves which aspects of theory have been most important to their work and how those aspects have been applied to their particular systems. This experience is also consistent with the "initiation into the profession" orientation of TO education. The categories of complex systems that will be examined in the course will vary over time; initially these categories and their example cases will be (a) database-driven, WWW-based course-management systems and the TeleTOP system; (b) object-oriented development systems i.e., authoring environments for educational simulations and the SIMQUEST system; and (c) electronic performance support systems for educational professionals and CASCADE. During the course, students will become acquainted with major characteristics of three categories of complex systems used for learning-related purposes; with major examples of such systems nationally and internationally; and with key conceptual aspects of the design, development, formative evaluation, and implementation of such systems. They will study the application of these conceptual principles in practice through the study of three specific cases of complex systems in which TO staff are professionally involved as designers and developers

197207 Technology & Individual projects (2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004)

Elective course for the Bachelor Educational Design Media and Management (EDMM), Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente.

In addition to the ISM courses in the general part of the curriculum, students can extend their development skills in an individual project. The project focuses on the domain of educational technology and use of computers and media. Assignments can be related to: Video, videoconferencing, multimedia, Tele-learning, ICT, World Wide Web and other technologies that may involve the educational problem. The key aspect of the course is the to be approved project plan that describes how the project is managed and the short time that the assignment must be developed in. The budget and facilities that are made available by the project facilitator determine the prerequisites. The efficiency of management involving the multimedia projects is an important aspect of the course. The course is a good preparation for the final assignment to be carried out for ISM.

Comments