Allard Strijker

Allard Strijker
Allard Strijker werkt bij Saxion en houdt zich bezig met online toetsing, beoordeling en formatief evalueren van onderwijs. Daarvoor werkte hij bij SLO waarbij hij onderzoek deed op het gebied van innovatieve ICT en mediatoepassingen in het onderwijs. Vanaf 2017 richtte hij zich op het curriculum voor digitale geletterdheid waaronder computational thinkinginformatievaardighedenICT basisvaardigheden en mediawijsheid in het onderwijs. Daarnaast houdt hij zich bezig met de  ontwikkeling van leermiddelenarrangerenleerlijnen en het vindbaar maken van leermiddelen, standaardenkernprogramma vocabulaireslinked data, hergebruik, adaptieve leeromgevingen en leerplanontwikkeling

Hij is in 1997 afgestudeerd bij de faculteit Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Na zijn studie heeft hij zich op de Universiteit Twente bezig gehouden met onderzoek, ontwerp en ontwikkeling rondom de TeleTOP® elektronische leeromgeving. Deze elektronische leeromgeving wordt nu in verschillende instellingen zoals Universiteit Twente, Shell en in het voortgezet onderwijs gebruikt om onderwijs via internet te ondersteunen. TeleTOP wordt sinds 2011doorontwikkeld in de ELO Its Learning. In 2004 is hij gepromoveerd op het onderwerp: “Hergebruik van leerobjecten in context: menselijke en technische aspecten” waarin het gebruik van standaarden en uitwisseling van leermiddelen tussen verschillende leeromgevingen een belangrijk onderdeel vormen.
 
Na zijn promotietraject heeft hij zich als universitair docent bezig gehouden met onderwijs, onderwijsontwikkeling, begeleiding van studenten en projecten rondom ICT aspecten bij ontwikkeling van leermiddelen.
 
De afgelopen jaren heeft hij zich als onderwijskundig ontwerper bezig gehouden met het ontwerp en ontwikkeling van nieuwe digitale persoonlijke leer en werkomgevingen gebaseerd op Microsoft SharePoint. De nadruk lag hierbij op de ondersteuning van verschillende onderwijsvormen en daarbij behorende functionaliteiten. Het zoeken, vinden en hergebruiken van leermiddelen vormen hierbij belangrijke aandachtspunten. Bij het ontwerp is er uitgegaan van zijn expertise op het gebied van hergebruik en uitwisseling van leermiddelen, interoperabiliteit, standaarden voor onderwijstechnologie, kennismanagement, portals en personalisering van leeromgevingen en daaraan gekoppeld onderzoek. 
Comments